Betalingsmogelijkheden

De betaling kan in de vorm van iDeal (Mollie Payment) betaalmogelijkheden plaatsvinden. Print Fabrique  heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de bestelling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.

Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Print Fabrique, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Print Fabrique of de door Print Fabrique met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Print Fabrique het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Print Fabrique pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

Belgische klanten kunnen BTW vrij aanvragen via de email info@printfabrique.nl standaard sta het op BTW.
BTW die belast zijn in eerdere bestellingen kunnen helaas niet hersteld worden op terugwerkende kracht.

Bestellingen die per bank betaald worden dienen binnen 3 werkdagen binnen te zijn anders wordt de order geannuleerd en de producten weer op voorraad gezet.